Grunderna till vad fakturamallar bör bestå av, och således också fakturamallarnas utseende, påverkas av vad som står i den svenska lagstiftningen rörande fakturor. Det är bra om du i alla fall har grundläggande kunskaper i det som lagen kräver, även om du inte gör dina fakturamallar själv så är det viktigt att ha möjligheten att övertyga dig om att fakturamallen du valt faktiskt är skapad i enlighet med lagens alla krav. Om fakturamallarna inte lever upp till dessa krav kan du råka ut för problem vid en eventuell revision eller kontroll från Skatteverkets sida.

Fakturamallar: Vad kräver lagen?

Det som måste finnas med i en fakturamall står definierat i lagarna och reglerna som rör fakturering. Det som måste finnas med i en faktura styr fakturamallarnas utseende och möjligheten till att anpassa dem efter ens egna behov. Följande måste alltså finnas med på din faktura:

  • Ditt företags namn och adress

  • Kundens namn och adress

  • Momsregistreringsnummer (önskvärt att ha med för både köpare och säljare, alternativt personnummer vid försäljning till privatpersoner)

  • Fakturanummer (måste vara unikt) och fakturadatum

  • Datum/tidsperiod då tjänster utförts/varan sålts

  • En fakturaspecifikation (d.v.s. vad som sålts, pris, momssatser, totalpris)

Det är alltså vad lagen kräver. Utöver detta finns det dock en rad uppgifter som man gärna vill ta med på ens fakturamallar. Ta en sak som kontonummer till exempel – det är ju svårt att få betalt om kunden inte får ta del av ditt bankkonto som pengarna ska sättas in på. Kontonummer är något som absolut bör finnas med på din fakturamall, gärna på ett ställe där det är lätt för mottagaren att se det – du vill ju underlätta för dina kunder som vill betala till dig, eller hur?

Kom också ihåg att du i många fall måste ange referenspersoner (vanligtvis genom texten Er referens: Namn Efternamn och Vår referens: Namn Efternamn). Detta brukar vara vanligt vid beställningar från större företag eller myndigheter, där det är viktigt för dem att kunna kontrollera ordern på ett enkelt sätt. Information om eventuella påminnelseavgifter (förseningsavgifter) och dröjsmålsränta kan också inkluderas på fakturan.

Alla dessa saker är viktiga att ta hänsyn till när man gör fakturamallar, eller då man kontrollerar fakturamallar som man laddat ner. Det finns även möjlighet att köpa ett så kallat faktureringsprogram, där korrekta fakturamallar ingår – det kostar pengar, men då slipper man slösa tid på att göra fakturamallarna själv och man slipper också oroa sig över att fakturorna blir fel.

Ska man då göra sin egen fakturamall eller ladda ner en färdig? Det beror lite på – läser i artikeln Fakturamallar – göra själv eller inte?

This entry was posted in Fakturamallar. Bookmark the permalink.

9 Jun 2014